Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, SAF đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và liên tục phát triển ngày càng lớn mạnh, được vinh dự đón nhận nhiều bằng khen và phần thưởng lớn do các ban ngành đoàn thể của tỉnh Đăk Lăk trao tặng . Những thành tích, khen thưởng tiêu biểu gồm:

1. Giấy khen do Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đăk Lăk trao tặng

Giấy khen do Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đăk Lăk trao tặng

giấy khen

giấy khen

2. Giấy ghi nhận tấm lòng vàng do Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đăk Lăk trao tặng

Giấy ghi nhận tấm lòng vàng do Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đăk Lăk trao tặng

3. Giấy khen do Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đăk Lăk trao tặng

Giấy khen do Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đăk Lăk trao tặng

giấy khen