Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thị Thanh Thuỷ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Hôm qua : 38
Tháng 09 : 1.129
Quý 3 : 4.451
Năm 2021 : 16.830
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện hiệu quả, đúng mục tiêu Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu Việt Nam gia nhập nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025:

Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động:

– Có 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

– Có 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc văn bản bí mật nhà nước);

– Có 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế-xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được thực hiện qua Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo thành phố với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;

– Các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn thành phố; từng bước chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và tổ chức để phát triển kinh tế-xã hội;

– Có 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế:

– Phấn đấu Kinh tế số chiếm 20% GRDP;

– Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%;

– Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.

        Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số:

– Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G khu vực trung tâm và điện thoại di động thông minh;

– Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2030:

Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động:

– Có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

– Có 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc văn bản bí mật nhà nước);

– Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (loT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp;

– Có 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế:

– Kinh tế số chiếm 30% GRDP;

– Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%;

– Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%.

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số:

– Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;

– Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Công tác tổ chức thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, lồng ghép tiêu chí đánh giá về chuyển đổi số vào các bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)


Tập tin đính kèm
Nguồn:http://vanban.chinhphu.vn/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nhân sự
1.

Bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ

Giám Đốc
2.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Hương

Trưởng Phòng Nghiệp Vụ I
3.

Bà Lê Thị Hải Yến

Trưởng Phòng Nghiệp Vụ II
4.

Bà Trần Thị Thuỳ Trang

Kế Toán Trưởng
Địa chỉ liên hệ